Marze Design เป็นการรวมตัวกัน ของผู้เชี่ยวชาญในทั้งศาสตร์และศิลป์ของการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ที่มีประสบการณ์ในด้านการตกแต่งภายในบ้าน โดยเฉพาะงานตกแต่งที่พักอาศัย มายาวนานกว่า 10 ปี เรามีทีม Designer มืออาชีพ ที่จะสามารถตอบทุก ๆ โจทย์ความต้องการของลูกค้าออกให้มาเป็นงาน Design ให้สวยงามตามสไตล์ที่กำหนดไว้ และ ใช้งานได้จริงอย่างปลอดภัย และ เรามีทีมช่างประกอบงานที่มีทั้งความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทำงานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งทั้งทีมช่าง และ ผู้ชำนาญการ เหล่านี้ล้วนเป็นทีมงานฯของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ใช่ผู้รับเหมาช่วง หรือ Freelance) ภายใต้การผลิตด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์มาตฐาน โดยเรามีสถานที่ประกอบงาน อยู่ใกล้กับ Office ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบรูปแบบงาน และ และ ผลงานการผลิตได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการลดปัญหา กระชับเวลาในการผลิต และ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าของเรา

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและให้บริการ
  1. เพื่อให้บริการด้านการตกแต่งภายในแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การจัดผังพื้นที่ใช้สอย การออกแบบตามสไตล์ ที่เหมาะสมและถูกใจลูกค้า การตรวจสอบงบประมาณที่เป็นไปได้ ตลอดรวมถึงฝีมือการประกอบงานจริงด้วยทักษะและประสบการณ์ของช่างเฉพาะทางแต่ละสายงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์มาตรฐานที่ผ่านการรับรองและทดลองใช้งานจริงแล้วว่าอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี

  2. สร้างการบริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร ในมาตรฐานที่เหมาะสม ทุก ๆ ขั้นตอนของงานบริการฯ สร้างความชัดเจนในการทำงานทุก ๆ จุด โดยมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายสามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบ และ เชื่อถือได้ (มีขั้นตอนและ Process การให้บริการที่ชัดเจน, ไม่มั่วสเป็ค, ไม่มั่วราคา)

  3. เราต้องการนำทุกประสบการณ์ ( ทั้งในด้านการออกแบบ, ประโยชน์ใช้สอยจริง,  และ การเลือกใช้วัสดุ )  ของบุคลากรที่เรามี มาใช้ให้เต็มที่ในการสร้างงาน เพื่อประโยขน์ที่คุ้มค่า สวยงามตาม Style, ปลอดภัย และ ใช้งานได้จริง กับลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจาก Marze Design ( ไม่รู้สึกว่าต้องลองมาผิดลองถูกจากทั้งตัวสินค้าต่าง ๆ และ ตัวผู้ให้บริการ )

  4. เพื่อใช้ทุกศักยภาพ และ ความพร้อมที่เรามีอยู่ เป็นอีกทางเลือก ของการให้บริการด้านการตกแต่งภายในแบบครบวงจร

 

สถานที่ตั้งบริษัท และ โรงงาน
513  ซอยอ่อนนุช 66  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10540
โทร 02 721 2568, 084 089 5598
E-Mail : Marzedesign@hotmail.com

เราเชื่อมั่นว่า จากระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ทีมบุคลากรของเราได้สั่งสมทุก ๆ ประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยเราเลือกสร้างความพร้อมและมั่นคงในส่วนของบุคลากรก่อน เพื่อคุณภาพ และ มาตรฐานของงานที่จะสามารถควบคุมได้เสมอ เพื่อความยั่งยืน ในสายอาชีพที่เรารัก โดยให้เป็นที่เชื่อถือในกลุ่มลูกค้าบอกต่อ ก่อนจะมีการPromoteด้วยWeb เราจึงเชื่อและมั่นใจว่าทุกศักยภาพที่เรามีอยู่ จะสามารถทำให้เราตอบโจทย์ในทุกรูปแบบการอยู่อาศัย ตามที่ลูกค้าต้องการได้ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น Marze Design หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน เลือกใช้บริการของเราในโอกาสอันใกล้นี้

<br><br><font color="#00000"></font>