Black & White Decorating Ideas for your rooms
A home filled with romance on Valentine's Day.
" Red Poppy " in Decorative Design
“ ของตกแต่งบ้านที่เป็นมงคล-ไม่เป็นมงคล” ตามความเชื่อพื้นฐานของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน
Chinese Style of Interior
Mediterranean Style
Christmas Decorations Ideas
Oriental & Tropical Style
Scandinavian Style of Decoration
Retro Style
Minimal Style (Less is More)
What is Vintage Style ??
Classic Style
Definition of Modern Contemporary Style
เทคนิคการเลือกใช้บริการออกแบบตกแต่งภายใน
ทำไมต้องเลือก Marze Design
เทคนิคในการตกแต่งภายใน
 
“ ของตกแต่งบ้านที่เป็นมงคล-ไม่เป็นมงคล” ตามความเชื่อพื้นฐานของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน

                

...

 

 

               

 

                 ของตกแต่งภายในบ้านทุก ๆ ชิ้นของเรานั้น ล้วนมีความล้วนมีความหมายที่แอบแฝงอยู่ในตามหลัก " ฮวงจุ้ย "  ทั้งความหมายที่เป็นมงคลที่ดี  และความหมายที่ไม่เป็นมงคล ดังนั้นเราจะขอนำเสนอความหมายของของตกแต่งบ้านต่างๆ ดังนี้ ค่ะ
                โต๊ะ : เชื่อกันว่าหากเป็นโต๊ะรับแขกแล้วเจ้าของบ้านใช้โต๊ะที่เป็นรูปทรงกลม และรูปทรงแปดเหลี่ยม ย่อมที่จะเป็นมงคลในทางดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ผู้พักอาศัยภายในบ้าน ทำให้มีโชคลาภอย่างมหาศาลได้อย่างยั่งยืน
                รูปปั้นเด็ก : เชื่อกันว่าหากเป็นรูปปั้นเด็กอายุน้อยๆ(ไม่เกิน 10 ขวบ)ประดับตกแต่งอยู่ในห้องรับแขกของบ้านแล้วจะก่อให้คนในบ้านมีแต่เกียรติยศชื่อเสียงเข้ามาหา และหากนำรูปปั้นเด็กมาประดับหลายๆคนแล้ว(เป็นกลุ่ม)ก็จะยังผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวตามมาด้วย
                ตู้ปลา : เชื่อกันว่าการตั้งตู้ปลาเอาไว้ภายในบ้านจะก่อให้เกิดสิริมงคลทางด้านความมั่งคั่งและอยู่เย็นเป็นสุข ส่วนปลาที่เลี้ยงเอาไว้ในตู้ควรเลือกปลาที่มีชื่อเป็นมงคลในด้านต่างๆ นอกจากนี้ผู้เลี้ยงปลาควรเลือกจำนวนของปลาให้เป็นสิริมงคลด้วย กล่าวคือ ตัวเลข 1,6 ,8 และ 9 คือตัวเลขในทางมงคลของการเลี้ยงปลาตู้
                ฮก ลก ซิ่ว : เชื่อกันว่าหากตั้งเทพเจ้าทั้ง 3 เอาไว้ในห้องรับแขกในลักษณะที่หันหน้าเทพเจ้าทั้ง 3 ออกสู่ทิศประตูบ้าน จะก่อให้เกิดมหาโชคต่าง ดังนี้
เทพฮก เชื่อว่าจะบันดาลให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีแต่โชคลาภและความสำเร็จสมดั่งใจมุ่งหวัง
เทพลก เชื่อว่าจะก่อให้เกิดวาสนาบารมีสูง และยังแต่ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้พักอาศัยภายในบ้าน

เทพซิ่ว เชื่อว่าจะนำมาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่ดี และยังความอายุยืนแก่ผู้พักอาศัยภายในบ้าน
                หนังสือ : เชื่อกันว่าหากตั้งวางหนังสือสักชุดหนึ่งเอาไว้ในห้องรับแขกแล้วจะก่อให้คนในบ้านเกิดความเจริญงอกงามด้วยสติปัญญา มีความคิดที่เฉียบแหลมมาสู่วงศ์ตระกูลของตน นอกจากนี้ยังอาจทำให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านแต่เยาว์วัยด้วย
                ต้นไม้ : เชื่อกันว่าหากมีการตกแต่งต้นไม้เอาไว้ภายในบริเวณบ้านจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยในหน้าที่ทางการงาน นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการปลูกต้นไม้จะยังผลให้การครองรักระหว่างคู่สามี-ภรรยาเต็มเปี่ยมไปด้วยความราบรื่นอีกด้วย
                เปียโน: เชื่อกันว่าหากประดับเปียโนเอาไว้ภายในบ้านจะทำให้คนในบ้านเป็นผู้มีสุนทรียะในอารมณ์ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเปียโนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จ ความรื่นเริง และความเจริญงอกงามมาสู่คนในบ้าน
                หมู : เชื่อกันว่าหากเอารูปปั้นหมูมาประดับตกแต่งภายในห้องรับแขกแล้วจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เงินทองไหลมาเทมา มีแต่โชคดีทุกๆปี นอกจากนี้หมูยังถือเป็นสัญลักษณ์ในการขยายครอบครัว ตระกูลที่มีลูกมากหากนำหมูมาประดับตกแต่งห้องนอนแล้ว มีความหมายว่าจะประสบผลสำเร็จในทางครอบครัวเป็นสุข
                พัด : เชื่อกันว่าหากนำพัด(พัดสวยงาม)เข้ามาประดับตกแต่งภายในห้องรับแขกแล้วจะก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว พัดจะนำพามิตรสหายที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของผู้อาศัยบ้านหลังดังกล่าว นอกจากนี้พัดจะคอยนำพาข่าวสารที่ดีๆเข้ามาสู่คนในบ้านเสมอๆ
                ตะเกียง : เชื่อกันว่าหากนำตะเกียงแบบต่างๆนำพามาประดับตกแต่งภายในบ้านแล้วจะยังผลให้ประกอบหน้าที่ทางการงานได้ผลดี จะทำให้มีแต่ความอบอุ่นในครอบครัว แต่หากตะเกียงที่นำมาประดับตกแต่งมีฝุ่นจับจะแสดงถึงความอับโชค
                ไม้กางเขน : เชื่อกันว่าหากนำเอาไม้กางเขนมาประดับบริเวณส่วนต่างๆภายในบ้านแล้วจะยังผลให้เกิดโชคและอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง นอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเจ้าอันจะนำพาความบริสุทธิ์และชำระล้างจิตใจของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน(เฉพาะคนที่นับถือศาสนาคริสต์)
                โคมระย้า : เชื่อกันว่าหากนำเอาโคมระย้ามาแขวนไว้ในห้องรับแขกแล้วจะทำให้เกิดโชคดีตามมา แต่หากนำมาแขวนไว้ในห้องประชุมหรือห้องทำงานแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายตามมา กล่าวคือ หน้าที่การงานไม่ไหลราบรื่นเหมือนเคย
                ธงชาติ : เชื่อกันว่าการนำธงชาติเข้ามาตกแต่งห้องรับแขกจะช่วยเสริมมงคลทางด้านยศศักดิ์ให้สูงส่งยิ่งขึ้น และเชื่อกันว่าธงชาติจะช่วยให้สมปรารถนาตามที่วาดฝันไว้(โดยเฉพาะคนที่ทำงานในตำแหน่งทางราชการ)
                พระสังกัจจายน์ : เชื่อว่าหากตั้งพระสังกัจจายน์เอาไว้ภายในห้องรับแขกจะสามารถช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองได้
                ภาพทิวทัศน์ภูเขา : เชื่อกันว่าหากนำภาพทิวทัศน์ภูเขามาประดับตกแต่งห้องทำงานแล้วจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อหน้าที่การงาน เนื่องด้วยมีความเชื่อกันว่าภาพทิวทัศน์ภูเขาเป็นสัญลักษณ์แทนความหนักแน่มั่นคง แต่ไม่ควรนำภาพดังกล่าวไปประดับตกแต่งห้องอื่นๆ
                กบสามขา : เชื่อกันว่าหากนำรูปภาพหรือรูปปั้นกบสามขาเข้ามาประดับตกแต่งภายในบ้านแล้วจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยของครอบครัว เพราะชาวจีนโบราณล้วนเชื่อกันว่ากบสามขาจะช่วยดักจับเงินทองให้ไหลมาเทมาเข้าสู่บ้าน โดยหากบ้านใดทำกิจการเรื่องค้าขายควรนำกบสามขาไปวางไว้ทิศทางที่หันหน้าไปทางประตูบ้าน(นัยว่าตาของกบจะจ้องตะครุบเงินทองเข้าบ้านท่าเดียว)
                เต่า : เชื่อกันว่าหากบ้านใดนำรูปปั้นเต่ามาประดับตกแต่งเอาไว้ในห้องรับแขกแล้วคนในบ้านจะมีสุขภาพดีและอายุที่ยืนยาว
                มังกร : เชื่อกันว่าหากบ้านใดนำรูปปั้นมังกร(ในชนิดต่างๆ)มาประดับตกแต่งบ้านแล้วจะก่อให้เกิดชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในทุกๆเรื่อง โดยจุดที่ดีที่สุดในการตั้งรูปปั้นมังกรคือในห้องทำงาน และในห้องรับแขก 

 

 


                งูชนิดต่างๆ : เชื่อกันว่าหากนำรูปปั้นงูชนิดต่างๆเข้ามาประดับตกแต่งภายในบ้านจะนำมาซึ่งความไม่ปกติสุขภายในบ้าน เชื่อกันว่างูเป็นสัญลักษณ์แห่งความพินาศพยาบาทจองเวร และตัณหาราคะ หากนำรูปปั้นงูเข้ามาสู่ภายในบ้านจะก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆนานาได้
                อาวุธ : เชื่อกันว่าหากนำอาวุธชนิดต่างๆเข้ามาประดับตกแต่งภายในบ้าน(โดยเฉพาะภายในห้องรับแขก)แล้วจะก่อให้เกิดความไม่ลงรอยซึ่งกันและกันได้ เพราะอาวุธเปรียบดั่งสภาวะจิตใจที่หยาบกระด้างและก้าวร้าว
                เขาสัตว์ : เชื่อกันว่าหากนำเอาเขาสัตว์ชนิดต่างๆเข้ามาประดับตกแต่งห้องรับแขกแล้วจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆตามมาได้ โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆอยู่ภายในบ้านเด็กเหล่านั้นก็จะมีนิสัยที่ก้าวร้าวเหมือนกับสัตว์ที่เอามาแขวนไว้
                นาฬิกาทราย : เชื่อว่าหากนำนาฬิกาทรายมาตั้งประดับไว้ภายในห้องรับแขกแล้วจะก่อให้เกิดความทุกข์ เนื่องจากเชื่อกันว่านาฬิกาทรายเป็นสัญลักษณ์แห่งการรอคอยอันไม่มีวันสิ้นสุด และนาฬิกาทรายยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเร่งรีบอีกด้วย
                นกอินทรี : เชื่อกันว่าหากนำเอารูปปั้นนกอินทรีเข้ามาไว้ประดับในห้องทำงานแล้วหน้าที่การงานจะรุ่งโรจน์เหมือนพญานกที่ขยับปีกโผบิน นอกจากนี้ยังเชื่อกันด้วยว่านกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศและความสำเร็จ
                พระพิฆเนตร : เชื่อกันว่าหากประดับรูปปั้นพระพิฆเนตร(โดยเฉพาะภายในบริเวณห้องรับแขก)แล้วจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญตามมา คิดหวังอะไรก็จะได้อันนั้น เนื่องด้วยชาวอินเดียและชาวไทยเชื่อถือกันว่าท่านนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งการขจัดความขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง
                นางกวัก : เชื่อว่าหากนำรูปปั้นนางกวักมาไว้ภายในบ้าน หรือภายในร้านแล้วจะทำให้สามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านได้เป็นจำนวนมาก โดยการตั้งรูปนางกวักต้องตั้งหันหน้าออกทางประตูของร้านค้าเป็นหลัก
                หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด : เชื่อกันว่าหากบ้านใดนำรูปหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมาไว้ภายในห้องรับแขกแล้วจะทำให้เกิดลาภเข้ามาอย่างล้นเหลือ ภัยอันตรายร้ายแรงต่างๆจะถูกท่านช่วยขจัดปัดเป่าให้ไปในทิศทางอื่น
                แจกันดอกไม้ : เชื่อกันว่าหากจัดตั้งแจกันดอกไม้เอาไว้ภายในห้องรับแขกของบ้านแล้วจะก่อให้เกิดความสดชื่นและเบิกบานต่อจิตใจของคนในบ้าน ยังผลให้การปฏิบัติงานของคนในครอบครับอยู่ในทิศทางที่เป็นสุข นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการตั้งแจกันดอกไม้สดเอาไว้ในห้องประชุมจะก่อให้เกิดความสมานสามัคคี และผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีจิตใจที่ประณีตขึ้น

 

 

 


                เรือ : เชื่อกันว่าหากนำเรือจำลองมาประดับตกแต่งห้องรับแขกแล้วจะก่อให้เกิดสิริมงคลทางด้านการค้าขาย มีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ มีโอกาสได้ออกเดินทางไปต่างประเทศบ่อย นอกจากนี้เรือยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเบิกบานสำราญใจด้วย แต่ก็ไม่ควรหันหัวเรือออกไปทางประตูเพราะเชื่อกันว่าเจ้าของบ้านจะต้องออกเดินทางบ่อยจนทำให้ประสบอุบัติเหตุได้
                เครื่องบิน : เชื่อกันว่าหากมีการประดับตกแต่งห้องรับแขกด้วยเครื่องบินจำลองแล้วจะทำให้ประสบผลสำเร็จทางสำเร็จทางธุรกิจดี มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น แต่หากนำเครื่องบินมาตกแต่งบ้านมากกว่า 1 ลำแล้วเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความระส่ำระส่ายทางครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขเหมือนเคราองบินที่กำลังลอยล่องอยู่กลางอากาศ
                ขลุ่ย : เชื่อกันว่าหากนำขลุ่ย(ชนิดใดก็ได้)นำมาจัดวางประดับตกแต่งภายในห้องรับแขกหรือในห้องทำงานแล้วจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งทางธุรกิจ การค้าขายจะดำเนินไปด้วยความสะดวก เนื่องด้วยเชื่อกันว่าขลุ่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งการพูดอย่างมีวาทะศิลป์ นอกจากนี้หากใครต้องการที่จะแก้จุดอ่อนที่เชื่อกันว่าตนเองนั้นบกพร่องทางการพูด การติดต่อทางธุรกิจ ก็ล้วนเชื่อกันว่าให้นำขลุ่ยจีน 2 เลาที่มีพู่แดงห้อยตรงท้ายมาประดับตกแต่งเอาไว้ภายในห้องทำงาน
                ต้นทับทิม : เชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นทับทิมเอาไว้ในบริเวณหน้าบ้าน(ทางเข้าประตูบ้าน)แล้วจะทำให้ลูกหลานภายในบ้านเป็นเด็กดี โดยหากใครมีเคราะห์แล้วปลูกต้นทับทิมแล้วเคราะห์นั้นจะไม่สามารถเข้ามาเยือนตนได้
                พญาหงส์ : เชื่อกันว่าหากนำรูปปั้นพญาหงส์ขาวเข้ามาตั้งเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน หรือภายในบ้านแล้วจะก่อให้เจ้าของบ้านเกิดวาสนาสูงส่ง แต่ก็ไม่ควรนำรูปพญาหงส์ขาวที่กำลังจะกระพือปีกโผบินหันหน้าออกมาทางประตูบ้านเพราะเชื่อกันว่าเหมือนลาภวาสนากำลังจะบินหนีไป
                เครื่องปั้นดินเผา : เชื่อกันว่าหากนำเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบต่างๆเข้ามาว่างประดับประดาตรงบริเวณส่วนต่างๆของบ้าน อาทิ ตรงบริเวณสนามหญ้า ในสวน หรือในห้องรับแขกของบ้านแล้ว จะก่อให้เกิดความแน่นหนาทางธุรกิจ เงินทองจะไม่รั่วไหลไปไหน แต่หากเครื่องปั้นดินเผาที่นำมาประดับตกแต่งนั้นมีลักษณะที่ชำรุด เปราะบาง และแตกหักแล้ว เชื่อกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่จะรั่วไหลออกไป และไม่เป็นมงคล
                นกฟีนิกซ์ : เชื่อกันว่าหากนำรูปปั้นนกฟีนิกซ์มาประดับตกแต่งบ้านแล้วจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยตามมาในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องด้วยเชื่อกันว่านกฟีนิกซ์เป็นนกที่ไม่มีวันตายจะอยู่ยงคงกระพันไปตลอดกาล
                ตู้หนังสือ : เชื่อกันว่าหากบ้านไหนมีตู้หนังสือจัดวางเอาไว้ภายในห้องรับแขกแล้วจะก่อให้เกิดปัญญาแก่สมาชิกภายในบ้าน ทำให้คนในบ้านเป็นผู้ที่รักการอ่าน โดยตู้หนังสือควรว่างเอาไว้ในที่ๆแสงสว่างส่องเข้ามาถึงจึงจะเป็นมงคล
                ขวดเหล้าฝรั่ง : เชื่อกันว่าหากบ้านไหนใช้ขวดเหล้าฝรั่งมาประดับตกแต่งตู้โชว์ในห้องรับแขกแล้วจะก่อให้เกิดแต่ความมัวหมองในหน้าที่การงาน ด้านการอยู่ครองเรือนก็จะกระท่อนกระแท่น ไม่ปกติสุข
                ต้นไผ่ : เชื่อกันว่าหากบ้านใดนำต้นไผ่มาปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้าน(หน้าบ้าน)แล้วจะก่อให้เกิดมงคลทางด้านการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาเยือนได้ เชื่อกันว่าต้นไผ่สามารถขจัดปัดเป่าภูตผีปีศาจได้  เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=27919วันที่ 14 ม.ค. 2561