1. รับแนวคิด และ ความต้องการ (Concept) เบื้องต้น

ลูกค้าแจ้งชื่อโครงการ, สถานที่ตั้ง, ลักษณะ และ ขนาดของพื้นที่ , ลักษณะงานคร่าว ๆ
( ว่าเป็นงานออกแบบภายใน / เป็นงานตกแต่งภายใน / งานปรับปรุงโครงสร้างฯ (Renovate) / หรือ รวมทั้งหมด )
แจ้งขอบเขตของงานที่ลูกค้าต้องการ, รูปแบบที่อยากได้คร่าว ๆ, งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับเนื้องานที่ต้องการทั้งหมด (คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่าง การเตรียมข้อมูลของทางลูกค้า)
เพื่อที่ทางเราจะ นำข้อมูลที่ได้จากลูกค้าเบื้องต้นนี้ สรุปเป็นภาพรวมในความต้องการ (จะตกแต่งฯ) ทั้งหมดของลูกค้า แล้วจึงเสนอแนะลูกค้าถึง วิธีการดำเนินการ และ ขั้นตอนต่อ ๆ ไปในการให้บริการแบบครบวงจรของเรา

ขั้นตอนนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าสามารถโทรสอบถาม (โทร 02 721 2568 , 084 089 5598) และ ส่งรายละเอียด ทาง E-Mail : marzedesign@hotmail.com

 

2. บริการตรวจสอบหน้างานเบื้องต้น

ขอนัดลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบหน้างานจริง ดูบรรยากาศ และ ภาพรวมของงาน ตามความต้องการของลูกค้าที่ให้ข้อมูลไว้ทั้งหมด ณ สถานที่จริง ซึ่งเมื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้ว เราจะนำความต้องการต่างๆ ที่ลูกค้ากล่าวมาทั้งหมด แจกแจงรายละเอียด ถึงความเป็นไปได้ในการสร้างงานจริงเบื้องต้น รวมถึงเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบริหารงบฯ ตกแต่งภายในของลูกค้า ตลอดรวมถึงชี้แจงและเสนอแนะเพิ่มเติม ในรายละเอียดบางส่วนที่เป็นเนื้องานซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้คาดถึง (เช่น งานย้าย/เพิ่มระบบไฟฟ้า สวิทต์ ปลั๊ก ไฟแสงสว่าง, สายสัญญาณ, งานปรับปรุงพื้นผิวทางสถาปัตย์ฯ, งานซ่อมแซมพื้นผิวจากการทุบรื้อ ฯลฯ)

ขั้นตอนนี้ จัดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบฯ และ สร้างรูปแบบความต้องการในการตกแต่งภายใน ให้ได้ประสิทธิภาพเฉพาะบุคคล สะดวกใช้ และ เหมาะสม กับ ทุก ๆ ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน

ขั้นตอนการตรวจสอบหน้างานเบื้องต้น : มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจสอบ 2,500 บาท/ครั้ง
ราคานี้เฉพาะค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล หากเป็นงานต่างจังหวัด
คิดค่าเดินทางตามระยะทางจริง เพิ่มเติมอีก 10 บาท/กม. จากเขตกรุงเทพฯ

ฟรี! ค่าบริการตรวจสอบหน้างานเบื้องต้น เมื่อลูกค้าใช้บริการงานจัดทำ Presentation
โดยใช้เป็นส่วนลดในค่าบริการจัดทำ Presentation

 

3. จัดทำ Presentation
(Lay-Out Plan / ภาพ 3D Perspective จำนวน 1 View / ประเมินราคาเบื้องต้น)

เป็นบริการนำเสนอการออกแบบ 1 View จาก 1 ห้องที่ลูกค้าเลือก โดยหลังจากที่ตรวจสอบหน้างานจริงแล้ว เราจะนำข้อมูลผังการจัดวางเฟอร์นิเจอร์จากพื้นที่จริง + ความต้องการใช้สอยพื้นที่ของลูกค้า จัดทำเป็นผังการใช้พื้นที่ ( Lay Out Plan ) กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) โทนสีห้องที่จะนำเสนอ และ กำหนดรูปแบบ (Style) เฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ โดยนำเสนองานเป็นภาพ 3 มิติ ( 3D Perspective) จำลองภาพมาจากสถานที่จริง จำนวน 1 View

ขั้นตอนนี้ จัดขึ้น เพื่อตรวจสอบรูปแบบและความชอบในผลงาน การออกแบบ พร้อมทั้งจัดทำใบประเมินราคางานตกแต่งภายในเบื้องต้น (อ้างอิงจากปริมาณงานใน Lay Out Plan) เพื่อให้ลูกค้าจัดสรร และ บริหารงบฯที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว และ ใกล้เคียงความจริงที่สุด

ขั้นตอนการจัดทำ Presentation : มีค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ 14,900 บาท (ใช้เวลาจัดทำ ไม่เกิน 7 วันทำการ)

ฟรี! ค่าบริการในส่วนงาน Presentation เมื่อลูกค้าใช้บริการออกแบบ ตกแต่งภายในกับ Marze Design

(โดยหักออกจากมูลค่าของงานออกแบบฯ ในงวดสุดท้ายภายหลังจากนำเสนองานครบทุกห้องที่ใช้บริการ และ จัดทำพิมพ์เขียวแล้ว)

กลับขึ้นด้านบน

4. งานออกแบบตกแต่งภายใน

บริการออกแบบ และ จัดทำรายละเอียดงานออกแบบภายในทั้งหมด ( Function, Theme, Style ) พร้อมงานระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ และ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, เลือกวัสดุปิดผิวที่จะใช้ในงานตกแต่งฯ, จัดทำใบประเมินราคาโดยละเอียด และ ทำแบบสำหรับสั่งประกอบงาน

เมื่อผ่านขั้นตอนการทำ Presentation แล้วเราจะนำเสนองานออกแบบตกแต่งภายในเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ทำการออกแบบห้องอื่น ๆ และ นำเสนอภาพ 3D ในทุกห้องที่มีการออกแบบ ตามผังการใช้พื้นที่ ( Lay-Out Plan ) ที่วางไว้ ตลอดรวมถึงลงรายละเอียดปลีกย่อยในการตกแต่งแต่ละห้อง เลือกโทนสี ลักษณะการเปิด/ปิดหน้าบานและลิ้นชัก เลือกชนิดวัสดุตกแต่ง และ วัสดุปิดผิว (Material) ฯลฯ ที่จะใช้ทั้งหมด ทุก ๆ รายละเอียดที่จะมีการตกแต่งฯ รวมถึงจัดทำแบบสำหรับประกอบงาน (พิมพ์เขียว)โดยละเอียด และจัดทำใบประเมินราคาแบบลงรายละเอียดทุกๆ เนื้องาน ที่จะเกิดขึ้นจริงที่หน้างานของลูกค้า แบบบรรทัดต่อบรรทัด

งานออกแบบตกแต่งภายใน จัดทำภาพจำลองบรรยากาศห้องเสมือนจริง และ พิมพ์เขียว รวมถึงประเมินราคางานอย่างละเอียด มีขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานที่ตรงกันกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน และ ช่วยป้องกันปัญหางบฯบานปลาย หรือ ได้งานไม่ตรงความต้องการ เมื่อลงมือประกอบงานจริง

ขั้นตอนการออกแบบภายใน ใบประเมินราคาโดยละเอียด และ แบบสั่งงานช่าง : มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 750 บาท/ตรม.
แบ่งชำระเป็น 3 งวด (เราคิดค่าบริการเฉพาะพื้นที่ ที่มีการออกแบบฯ/ทำแบบ จริงเท่านั้น )
ใช้เวลาดำเนินการออกแบบ รวมถึงแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า ประมาณ 30 วันทำการ หลังจากได้ข้อมูลการเลือกวัสดุปิดผิวและความต้องการต่างๆ ครบถ้วน

ฟรี! ค่าบริการในส่วนงานออกแบบตกแต่งภายใน เมื่อลูกค้ามูลค่าประมาณการในส่วนงาน Built-In และ Furniture ที่มีมูลค่างานรวม 1 ล้านบาทขึ้นไป


5. งานตกแต่งภายใน
(งานดำเนินการตกแต่งภายในเต็มรูปแบบ พร้อมงานระบบไฟฟ้า, สาธารณูปโภค และ สายสัญญาณต่าง ๆ)

มื่อขั้นตอนการทำแบบ เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเข้าสู่งานบริการตกแต่งภายในแบบเต็มรูปแบบ ทั้งการประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวด์-อิน, ทำผนังตกแต่ง, ทำฝ้าตกแต่ง, งานสี, งานติดตั้งม่าน, วอล์ลเปเปอร์, งานจัดวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, พรม, งานระบบไฟฟ้า และ สายสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ตาม Concept ของงานออกแบบฯ ที่ได้ทำแบบไว้ทั้งหมด ด้วยวัสดุโครงเคร่า และ วัสดุปิดผิว ชนิดมาตรฐานชั้นดี ที่ผ่านการตรวจสอบสเป็ค ทดลองใช้จนมั่นใจแล้วว่ามีคุณภาพดี เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานจริง ทั้งนี้ในการดำเนินการควบคุม และ ตรวจสอบเนื้องาน เราจะจัดทำเป็นเอกสารขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานจะต้องทำ ระยะเวลาการดำเนินการ ตลอดรวมถึงส่ง ตัวอย่างสี และ ตัวอย่างวัสดุปิดผิวที่จะใช้จริงทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเนื้องาน ในงวดงานต่าง ๆ ด้วย โดยในส่วนของรายงานความคืบหน้า และ ผลการดำเนินการหน้างานลูกค้า จะมีการ Up-Date ให้ลูกค้าทราบ ทุกสัปดาห์ (เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในทั้งประสิทธิภาพ คุณภาพ และ มาตรฐานการทำงานของ Marze Design และ เพื่อให้งานเสร็จตามเวลา กับ งบประมาณที่วางไว้จริงทั้งหมด) ทั้งนี้ เรายังรวมรายละเอียดเนื้องานไปจนถึงงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน, งานนำเสนอการจัดวางของตกแต่ง และ งานรับประกันผลงาน หลังจากส่งมอบแล้วเป็นเวลา 6 เดือน อีกด้วย

งานบริการตกแต่งภายใน : มีค่าใช้จ่ายตามจริง โดยอ้างอิงใบประเมินราคางานออกแบบตกแต่งภายใน ที่ได้ลงนามไว้ในสัญญากับทางลูกค้าแต่ละท่าน
โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด
ระยะเวลาการทำงาน : ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้องานแต่ละ Project ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลา และ ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาของลูกค้าแต่ละท่าน

หมายเหตุ : มูลค่างาน, เนื้องาน, ปริมาณงาน และ ระยะเวลาการทำงาน ล้วนมีรายละเอียดเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับการเลือกใช้บริการจากลูกค้าแต่ละท่าน

(ในกรณีที่ลูกค้าบางท่านที่ไม่มีงาน พรม, ผ้าม่าน หรือ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ระยะเวลาก็จะกระชับเข้ามาอีกเล็กน้อย)กลับขึ้นด้านบน


บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ด้วยวัสดุหลากหลาย ในสไตล์ที่คุณชอบ

อีกหนึ่งบริการคุณภาพจาก Marze Design เพื่อตอบโจทย์ ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ด้วยบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และ ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรู ในรูปแบบที่ตรงใจคุณ ด้วยรูปทรง ขนาด และ สีสันที่ดูลงตัวกับแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ทั้ง Style และ Function โดยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้ จะถูกสั่งผลิตขึ้นใหม่ชิ้นต่อชิ้นทั้งหมด (Made by Order only) ด้วยฝีมือประกอบงานที่ประณีต ผ่านประสบการณ์และ ความชำนาญงานเฉพาะด้านของช่าง ในแต่ละวัสดุที่นำมาใช้อย่างแท้จริง ในราคาเริ่มต้นที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

 

ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ให้บริการ :

บริการให้คำปรึกษา ผลิตตามแบบ ออกแบบ และ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์หรู เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เฟอร์นิเจอร์หลุยส์, งานModern, Modern Classic, Italian Furniture, Antique Look, งานไม้แกะสลัก งานเฟอร์นิเจอร์โลหะต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ เตียง ตู้ โต๊ะ โต๊ะทานข้าว โต๊ะทำงาน โต๊ะข้างเตียง โต๊ะกลางชุดโซฟา คอนโซล เก้าอี้ทานข้าว เก้าอี้ทำงาน สตู อาร์มแชร์ วิงส์แชร์ โซฟาแบบต่างๆ เดย์เบด เลิฟซีท ออตโตมันสตู ตู้ไซด์บอร์ด ม้านั่งปลายเตียง ฯลฯ ( Bed set, Table, Night table, Dinning Set, Dining table, Dining Chair, Buffet Island, Sofa, Love Seat, Bench, Arm chair, Wing chair, Cabinet, Console Table, Cupboard, Costume Table, Ottoman, Shelf, Stool, Side board, Coffee table, Living room set, etc. )

 

วัสดุหลักที่ใช้ในการประกอบงาน :

นอกจากฝีมือของช่างผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์และฝีมือที่ประณีตในการประกอบงานแล้ว วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของเรา คือ ไม้แปรรูปทาน้ำยากันแมลงและอบไล่ความชื้นนำเข้า จากต่างประเทศ (เช่น บีช, แอช, โอ๊ค, มะฮอกกานี, วอลนัท, จำปา, ฯลฯ), ไม้อัดขนาดต่าง ๆ, วีเนียร์, ลามิเนต, กระจกตกแต่งชนิดต่าง ๆ, อะคริลิค, สแตนเลส, อลูมิเนียม, เหล็กอิตาลี, ผ้าหลากชนิด, อุปกรณ์หุ้มเบาะหลากหลาย, อุปกรณ์กลไกต่าง ๆ สำหรับมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ส่งออก และ พิเศษด้วยงานสีพ่นเคลือบไม้ชนิด Polyurethane 2K (PU) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับ สีในอุตสาหกรรมพ่นรถยนต์แต่เราเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติที่ทนทานกว่า

กลับขึ้นด้านบน

การให้บริการ

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการ ขั้นตอน และ วิธีการออกแบบ ส่งแบบ และ เลือกวัสดุ ได้จากเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ : 02 721 2568, 084 089 5598 ( เปิดทำการ 9:00น. – 18:00น. วันจันทร์-วันเสาร์ ) หรือ ทาง Fax : 02 721 0389 หรือ ทาง E-Mail : marzedesign@hotmail.com เมื่อได้ทราบข้อมูลและความต้องการคร่าว ๆ นี้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด (ไม่เกิน 1 วันทำการ)

 

การจัดส่งสินค้า

หากลูกค้าสะดวกรับสินค้าเอง สามารถรับสินค้าได้โดยตรงที่โรงงาน (โทรนัดรับสินค้าก่อนล่วงหน้า) หรือ ให้ทางเราบริการส่งสินค้าให้ โดยมีค่าบริการส่งสินค้าเริ่มต้นที่ 400 - 900 บาท/เที่ยวขนส่ง (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดค่าบริการส่งสินค้าเป็นกิโลเมตรตามจริง

 

พิเศษ! บริการส่งสินค้าฟรี (ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
สำหรับลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อรวม ตั้งแต่ 35,000 บาท ขึ้นไป / 1 เที่ยวการขนส่ง

 

ระยะเวลาในการผลิต

หลังจากสรุปรูปแบบ และ เลือกวัสดุครบถ้วนแล้ว โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2- 4 สัปดาห์ / Set
( ประมาณการจากระยะเวลางานผลิตชุดโต๊ะทานข้าว 6 ที่นั่ง) ทั้งนี้ระยะเวลาการผลิตจะขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของการสั่งซื้อ ความยากง่ายในการประกอบ ระยะเวลาการนำเข้าวัสดุ และ รายละเอียดในตัวสินค้าเป็นสำคัญกลับขึ้นด้านบน